Zuiveringsmoeras Heineken

20161014_SWAMP_Vogelvluchtperspectief.jpg
 

De Heineken Brouwerij moet voor de lozing van restwater op het oppervlaktewater aan strengere normen gaan voldoen. In plaats van het bouwen van een technische installatie kiest Heineken voor een natuurlijke oplossing. De vraag is of het poldergebied naast de brouwerij als zuiveringsmoeras gebruikt kan worden. We stellen voor om de karakteristieke polderstructuur zoveel mogelijk in tact te laten en de lijnen van het landschap te volgen. De sloten transformeren we tot kleine dijken. De weilanden worden afgegraven en onder water gezet. De lange oeverlengte en variatie in waterdiepte zuivert het restwater dermate dat het water significant schoner wordt. Naast de primaire waterzuiveringsfunctie richten we het gebied in als een ecologische stapsteen aan de Elfenbaan. Ook dient het als recreatiegebied voor omwonenden en medewerkers van Heerlijk Helder Heineken.