werkwijze

 
 

Middels een data gerelateerde kaart versterken we het inzicht in de ruimtelijke structurele opgave. Doordat initiatieven en ruimtelijke analyses in een domein overzichtelijk zijn samengebracht, kunnen interventies beter plaatsvinden en gemotiveerd worden. De Atlas heeft tot doel dat weer te geven wat begrijpelijke samenhang heeft en kan krijgen. En is het voertuig om samen in gesprek te blijven en te constateren welke oplossingen - sociaal-maatschappelijk, financieel en uitvoerend - het best haalbaar zijn.

Als het om energievraagstukken gaat, maken we voor bewoners de keten zichtbaar: waar en hoeveel wekken we op uit natuurlijke bronnen, kunnen we dat (tijdelijk) opslaan en wat hebben huishoudens nodig. Dat alles om de bewustwording van de lokale energieketen te verbeteren, zodat initiatiefnemers meer kleinere eenheden, passend in een grotere en bredere samenhang, kunnen uitvoeren.