watts

P00124_Factsheet _20190201.jpg

BRO heeft met haar plannen voor groot- en kleinschalige wind- en zonneparken door heel Nederland, in 2018 voor maar liefst 1.092,5 MW bijgedragen aan de doelstelling van het Energie-akkoord. Dit komt overeen met de duurzame energievraag van maar liefst 300.000 huishoudens! In 2013 is het Energieakkoord gesloten om de productie van groene energie te stimuleren. De afspraken betekenen dat in 2020 14% van de totale energieproductie duurzaam moet zijn.

BRO heeft voor de wind- en zonneparken het hele proces begeleid; van ontwerp en landschappelijke inpassing tot en met de ruimtelijke planvorming. In onze plannen gaan wij verder dan alleen het realiseren van groene energiebronnen. Wij grijpen deze kansen aan om meteen te investeren in ruimtelijke kwaliteit. Onze plannen versterken het landschap door onder meer de aanleg van 50 ha. nieuw groen en kilometerslange recreatieve paden. Hiermee investeren wij in de kwaliteit van onze leefomgeving, en creëren wij ruimte om in te leven.