wonen

 

Vanwege de bodemgesteldheid en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP zal een groter deel van Nederland onder water komen te staan. De stedelijke weefsels in deze gebieden met minder dan 10.000 woningen worden verplaatst en op stabiele gronden teruggebouwd. Grotere kernen worden beschermd. Ofwel als een autonome eenheid ofwel in een samengesteld weefsel. Als gevolg van de stijging van de waterspiegel zullen naast de woningbouwprognose van 1,6 miljoen woningen ook 1,4 miljoen woningen teruggebouwd worden. Een totale bouwopgave van 3 miljoen woningen in 2050.

We onderscheiden een viertal woonsferen met een gemiddelde dichtheid van 55 woningen per hectare: hoogstedelijk (33%) met 90 wo/ha, centrumstedelijk (32%) met 50 wo/ha, groenstedelijk (22%) met 30 wo/ha en dorps-landelijk (13%) met 20 wo/ha. De stedelijke weefsels ontwikkelen zich als aaneensluitende linten en knooppunten met repeterende voorzieningen op snelfietsafstanden (10-25km). De ‘holtes’ tussen de linten zijn voor recreatieve (natuur) doeleinden. De stedelijke weefsels vormen zich rondom of tussen grootschalige open landschappen.