voedsel

 

De productie van voldoende, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel is voor Nederland essentieel. Komende eeuw verandert de inrichting als gevolg van ongewenste uitstoot, verhoogde zeespiegel en klimaatveranderingen. Het bestaande landbouw landschap staat onder druk. Om de voedselzekerheid en de landbouweconomie te garanderen moet Nederland efficiënter omgaan met haar grondgebruik.

Landbouwpolders beschermen we tegen het opkomende water. Het toepassen van nieuwe innovaties zoals precisielandbouw neemt de productiviteit van deze gebieden verder toe. De ruimtelijke structuur van de industriële activiteiten voor de voedselproductie gaat van maximaal gespreid in het landschap over naar een structuur van clusters. Gezocht wordt naar combinaties van verschillende ketens zoals de veehouderij, glastuinbouw, voedselverwerking en logistiek. Het clusteren van deze ‘footloose’ functies levert veel voordelen op. Door het maken van slimme combinaties kunnen functies binnen een cluster bijvoorbeeld elkaars reststromen gebruiken en faciliteiten, zoals logistiek, delen. Ook zijn de clusters ingericht op het faciliteren van alle schakels binnen een keten zodat de hoeveelheid transport sterk afneemt. Deze clusters worden gepositioneerd op de toplocaties ten opzichte van infrastructuur, afzetmarkt en aanvoer uit vollegrondsproductie.

Het totaal aantal beschikbaar oppervlak ‘agro’ verkleind terwijl de productiviteit per hectare toeneemt. Door het clusteren van de industriële activiteiten neemt de voedselveiligheid verder toe. Voorwaarde: de landbouwsector transformeert naar voedselketen.