Team PFA_01_lowres.jpg
 

Samen met initiatiefnemers en overheden denken we na hoe en vooral waarom we stukjes van Nederland vitaler kunnen maken. Daarvoor investeren we in onze opvatting mooi: aangenaam en bestendig.

Beelden en teksten zijn de middelen en staan niet op zichzelf. Het zijn voorstellingen van ‘dat iets’ in een traject naar gehele ruimtelijke oplossingen. Soms bewust, doelmatig om het tegenover gestelde principe van onvoordelige situaties te voorkomen. Van interesses tot bouwplannen. We tonen mogelijkheden en opvattingen. Voor de inrichting van de leefomgeving vinden we dat enorm belangrijk. Want als de ruimte beperkt is, betekent dat meer samen delen en het beter begrijpen wat ertoe doet.

Op onder meer Facebook en Instagram uiten met name individuen zich. Deze nieuwe media is kleurrijk, vluchtig en snel. Veelal werkt dit mechanisme polariserend en het beschrijft buitenkanten. Het is een ontwikkeling die te vaak verhard en onbestendig is.

Vanuit een bijna tegenovergesteld principe kwam ons ‘mooi’ afgelopen jaren tot wasdom met soortgelijke social-mediatechnieken. Ons werkproces richtte zich op samenhang in de breedste zin van het woord. Ons geografisch-informatie-systeem (GIS) en internettools zitten inmiddels goed in onze vingers. Niet alleen sneller en makkelijker, juist ook voor beter vakmanschap. Onze adviezen en ontwerpen zijn uitkomsten van en voor een proces. Mooi zien we als een kunde: met grip op de ruimtelijk functionele samenhang naar begrip in de samenleving.