NL 2050


Er verandert meer dan de transitie naar postfossiele energie en dus zijn er meer aanleidingen voor een hernieuwde ruimtelijke ordening. De postfossiele atlas – met onze intelligente datakaarten – projecteert ruimtelijke initiatieven op een basiskaart die de karakteristiek van gebieden weergeeft. De ondergrond is gebaseerd op de werking van ruimtelijke structuren en eenheden van verschillende schaalniveaus zoals onder meer bodemgesteldheid, klimaatsinvloeden, occupatie en cultuurhistorie.


post fossiel per thema


uitgangspunten