BRO ontwerp bezoekt Zollverein

BRO ontwerpteam bezoekt Zollverein

BRO ontwerpteam bezoekt Zollverein

Zeche en Kocherei Zollverein, belichamen de gloriedagen van het industriële tijdperk. Uit kolen en staal ontstonden werktuigen waarbij de mensheid verder werd gebracht. Maar ondertussen verbrak langzaam het contact van de mens met zijn natuurlijke omgeving.

De kracht van het industriële tijdperk bestaat uit het overwinnen van aardse weerstanden (land, water en lucht) en klimatologische onhebbelijkheden (verwarmen, koelen en verlichten). Ontwikkelde producten laten de mens sneller en verder voortbewegen, laten hem verder en hoger bouwen. Zo werden bewoners consumenten. En hun opbrengst is 'comfort'.

Het zicht van de consument op de industriële productieketens is inmiddels vanwege de mondiale schaal en efficiency nauwelijks aanwezig. Men ervaart de herkomst van voedsel en de vervaardiging van hulpmiddelen als kunstmatig. Niet als overtreffende trap van kunde maar eerder als onwetendheid van cyclische beschikbare voorziening. Kan een bewoner nog wel het onderscheid maken tussen verbruik en gebruik? En wat mogen we van hen verwachten als het gaat om de aanstaande de transitie naar circulaire economieën?

Zoals het tijdperk van het oude Romeinse Rijk in het Forum Romanum werd herdacht, bezochten wij de ruïnes van de industriële revolutie. Fossieler dan Zeche en Kocherei wordt het niet. Tijd voor een nieuw geluid.

Zollverein

Zollverein

BRO Ontwerp