Gebiedsbatterij

Gebiedsbatterij.jpg
 

Iconisch herstel van de historische Casterse Wind- en Watermolen brengt letterlijk en figuurlijk het gebied in beweging. Kern van het voorstel in de prijsvraag ‘Brood en Spelen’ is het lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie door overtollige energie te benutten voor het opstuwen van water uit de Groote Beerze in een natuurlijke batterij. Op dalmomenten zonder wind en zon kan door middel van waterkracht worden voorzien in een continu aanbod van duurzaam opgewekte energie. Ook het landschap profiteert doordat aquatische landbouw mogelijk wordt in combinatie met natuur/waterontwikkeling.

Wederopbouw van een hedendaagse iconische wind- en watermolen als spil in een duurzame Casterse energie coöperatie. Deze ontwikkeling levert een bijdrage aan de innovatieve doorontwikkeling van waterkracht, aquatische landbouw, technische en recreatieve bezienswaardigheid, aankoppelmogelijkheden voor natuurontwikkeling in het kader van PAS en Natura 2000-gebied de Groote Beerze.

De waterkracht van de Casterse Watermolen is het sluitstuk voor de levering van constant duurzame energie. Hierdoor is het weer mogelijk om aquatische kringlooplandbouw toe te passen en bijvoorbeeld Lisdodde te telen. Deze Lisdodde kan weer voorzien in waterzuivering, houdt water langer vast in het gebied en voorziet in een alternatief voor veevoer voor de Bladelse boeren. De Casterse Watermolen brengt letterlijk en figuurlijk het gebied en de mensen hierin wonen in beweging waardoor een hoge mate van zelfvoorzienendheid wordt gecreëerd. Hierdoor is de Casterse Molen niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn een icoon waar men trots op mag en zal zijn.