energieopslag Maasvlakte

infographic_warmtenet_eindbeeld_RUIMTE-01.jpg
 

Tegenwoordig gebruiken we hoofdzakelijk gas om onze woningen te verwarmen, in de toekomst zal steeds vaker een combinatie worden gekozen van verschillende duurzame energiestromen. De keuze voor een bron is afhankelijk van de beschikbaarheid van grote hoeveelheden zon, wind, waterkracht of bereikbare geothermische warmte. Een relatief nieuwe bron van duurzame energie is het onttrekken van warmte uit zeewater. Misschien wel de ideale bron voor een land als Nederland met hoge bebouwingsdichtheden gelegen aan de kust, waar we wonin-gen met een grootte warmtevraag hebben en we de bereidheid hebben te investeren in duurzame energie.

Hoe zou een regionaal en lokaal warmtenet uit zeewater eruit kunnen zien? Dit wordt inzichtelijk gemaakt met een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke weerslag van een dergelijk netwerk in de omgeving van de Maasvlakte
De warmte die door het netwerk loopt wordt als volgt opgewerkt. De zon verwarmt het zeewater tot tussen de 5 en 15 graden. Vervolgens krikt een warmtepomp de temperatuur op tot tussen 40-70 graden. Windturbines op zee leveren de energie voor de warmtepompen. Door het overtollige warme water op te slaan kunnen pieken in de vraag opgevangen worden vanuit de reserve. Een grote reserve maakt het mogelijk het overschot aan warm water uit de zomerperiode in de winter in te zetten. Deze opslag zou plaats kunnen vinden in een waterbassin op de tweede Maasvlakte of elders nabij het regionale warmtenet. Het post-fossiele warmtenet bestaat uit de bestaande warmtenetten en uitbreidingen van het netwerk. Vanuit het warmte bassin wordt warm water naar centrale locaties binnen het warmtenet gedistribueerd. Hier bevinden zich warmtepompen die de temperatuur van 15-70 naar 70-115 graden opkrikken. Deze temperatuur is geschikt om o.a. mee te verwarmen. Vanaf hier wordt de warmte via de aanvoerleiding gedistribueerd naar de woningen. De terugvloeiende stroom in de retourleiding wordt vervolgens weer met de warmtepompen op een temperatuur van 70 -115 graden gebracht.