NL 2050


Er verandert meer dan de transitie naar postfossiele energie en dus zijn er meer aanleidingen voor een hernieuwde ruimtelijke ordening. De postfossiele atlas – met onze intelligente datakaarten – projecteert ruimtelijke initiatieven op een basiskaart die de karakteristiek van gebieden weergeeft. De ondergrond is gebaseerd op de werking van ruimtelijke structuren en eenheden van verschillende schaalniveaus zoals onder meer bodemgesteldheid, klimaatsinvloeden, occupatie en cultuurhistorie.

Ruimtelijke transities bestaan niet alleen uit nieuwe inpassingen, ook merken we matig, slecht functionerende structuren en eenheden aan. Daarmee zijn inpassingen niet zomaar een optelsom. Zie het als een kledingkast: de versleten jas eruit, recyclen, en de nieuwe aanwinst erin. Wij zijn van mening dat dan een nieuwe ruimtebalans ontstaat: zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Daarvoor bouwen wij aan een postfossiele atlas.

Tot voor kort ging Nederland uit van een zeespiegelstijging van 1,15 meter (Deltacommissie, Veerman scenario 2100). Onlangs werden signalen opgemerkt dat door een grotere afsmelt van West-Antarctische ijskap de stijging beduidend hoger uit kan vallen. Onderzoekers bekeken verschillende scenario’s en constateerden dat de berekende bovengrenzen beduidend hoger uit zullen pakken. Eind van dit jaar verwachten we de uitkomsten van de verdiepingsslag van het KNMI en de Deltacommissie. BRO schetst een zeespiegelstijging van 5 meter voor het jaar 2100, die zomaar eens binnen de verwachtingen komt te liggen. Bij het bouwen van de Atlas NL 2050 vormt dit een uitgangspunt.


post fossiel per thema


uitgangspunten